Cariere

Aplică pentru post

Referent comercial, contract determinat – 1 an

Misiunea postului:

 

Făcând parte din departamentul de vânzări, referentul comercial gestionează fluxurile de documente şi bani aferente utilajelor vândute: ţine evidenţa facturilor emise către clienţi şi a plăţilor efectuate de către aceştia.

Sediul companiei este în Orţişoara.

                                                                   

Candidatul ideal:                                                                                                                                                                      

 • persoană foarte bine organizată
 • atenţie la detalii
 • foarte bune cunoştinţe de Excel
 • bune cunoştinţe de contabilitate primară
 • experienţă în utilizarea unui soft de contabilitate
 • cunoştinţele despre documentele contabile din domeniul comerţului (import / export) constituie avantaj

 

Principalele responsabilități:

Evidenţa clienţilor (contracte / facturi / plăţi):

 • emite şi ţine evidenţa facturilor aferente contractelor de vânzare de utilaje şi le înregistrează în aplicaţia de contabilitate.

Facturile sunt de diverse tipuri : avans, storno, facturi de dobânzi, diferenţe de curs, leasing, ...

 • înregistrează într-un fişier Excel centralizator (ce cuprinde facturile emise şi plăţile aferente) informaţiile din fiecare nou contract de vânzare
 • actualizează în tabelul centralizator modificările apărute în derularea contractelor: încasări, rescadenţări, termene de livrare, preţuri, ...
 • listează zilnic extrasele de cont şi operează în aplicaţia de contabilitate încasările aferente vânzărilor
 • ţine evidenţa asigurărilor aferente utilajelor vândute în rate sau închiriate ; urmăreşte termenele de expirare a poliţelor şi le reînnoieşte
 • întocmeşte diverse rapoarte cu privire la:
  • sume restante sau scadenţe, detaliate pe regiuni / agenţi de vânzări
  • soldurile unor contracte
  • previziuni de încasări
 • Intocmeşte procese verbale de compensare pentru vânzările de utilaje în regim buy-back sau vânzări cu finanţare prin firme de leasing
 • Oferă informaţii colegilor sau clienţilor despre situaţia financiară a contractelor: cât s-a plătit deja, sume rămase de achitat, calculul ratelor, dobânzilor, asigurări, ...

 

Evidenţa numerarului:

 • Întocmeşte registrul de casă şi înregistrează în contabilitate operaţiunile cu numerar
 • Gestionează încasările şi plăţile zilnice in numerar (lei), avansurile si deconturile de cheltuieli

Oferim:

 • pachet salarial peste media pieţei
 • tichete de masă de 15 lei
 • mediu plăcut de lucru
 • oportunităţi de dezvoltare profesională
 • asigurări private de sănătate
 • transport asigurat (sediul fiind în Orţişoara)

 

Aplică pentru post

Reprezentant de vânzări

Locaţii:

- zona "Vest": Timiș, Caraș-Severin, Arad, Bihor, Satu Mare
 

Candidatul ideal

- experienţă în vânzări de echipamente şi utilaje, de preferat utilaje agricole
- foarte bune abilităţi de vânzare şi negociere
- studii într-un domeniu tehnic: mecanică, utilaje, maşini, agronomie, mecanică agricolă, ...
- Cunoaşterea limbii engleze constituie avantaj
- Cunoștinţe de utilizare a calculatorului, inclusiv pachetul Microsoft Office
- permis de conducere categoria B
- disponibilitate pentru deplasări frecvente în zona alocată 

Descrierea jobului

Misiunea postului: gestionarea portofoliului de clienţi şi creşterea vânzărilor de utilaje agricole din zona alocată.

Principalele responsabilităţi:
- prospectează piaţa în vederea găsirii de noi clienţi
- identifică nevoia clienţilor şi întocmeşte oferte de preţ personalizate
- efectuează vizite şi menţine o relaţie bună cu clienţii din zonă
- oferă clienţilor informaţii tehnice cu privire la caracteristicile utilajelor şi modul de utilizare
- organizează sau participă la acţiuni de promovare a utilajelor
- consiliază clienţii cu privire la modalităţile de plată și finanţare
- urmăreşte încasarea contravalorii utilajelor vândute

Se oferă:
- salariu atractiv
- comision din vânzări
- maşină de serviciu
- cursuri de formare
- mediu de lucru plăcut
- asigurări private de sănătate

Aplică pentru post

Tehnician / mecanic utilaje agricole

 

Puncte de lucru: 

Ovidiu – jud. Constanța

Drajna Nouă – jud. Călărași

Stoenești – jud. Giurgiu

Craiova – jud. Dolj

Tureni – jud. Cluj

 

Misiunea postului:

Efectuează servicii de reparaţii şi punere în funcţiune a utilajelor agricole comercializate de MEWI.

 

Candidatul ideal:

- studii tehnice (mecanică, electromecanică, ...)

- experienţă în activităţi de reparaţii, întreţinere, mecanică auto (de preferat în domeniul utilajelor agricole)

- cunoştinţe de lăcătuşerie, sudură, mecanică hidraulică, circuite electrice

- cunoştinţe de operare pe calculator (inclusiv MS Office)

- cunoaşterea limbii engleze constituie avantaj

- capacitatea de a asimila cu uşurinţă informaţii tehnice

- orientare către client

- disponibilitate pentru deplasări în zona alocată

 

Principalele responsabilități:

- efectuează lucrări de reparaţii şi întreţinere a utilajelor agricole

- efectuează puneri în funcţiune a utilajelor şi instruieşte utilizatorii acestora

- întocmeşte documentele specifice: comenzi de reparaţii, necesar de piese, rapoarte de reparaţii, procese verbale de recepţie, predare – primire

 

Oferim:

- pachet salarial deosebit de atractiv

- bonusuri de performanţă

- cursuri de formare profesională

- mediu plăcut de lucru

- echipamente moderne pentru desfăşurarea activităţii

 

Persoanele interesate pot trimite aplicaţia la adresa de e-mail recrutare@mewi.ro.